NAGRAĐENI RADOVI

 

Prva umanjena nagrada u iznosu od 25.500 USD dodeljena je radu sa

Autorskom šifrom FM22022- radnom šifrom 08
Biro 81000, Podgorica, Crna Gora
Ivan Jovićević, Dušan Đurović, Mina Gutović, Ksenija Gomilanović, Olivera Mirković, Dušan Ivanović, Bogdan Vujičić- lice sa licencom

FM22022.zip 163.40 MB


Druga umanjena nagrada u iznosu od 13.000 USD dodeljena je radu sa

Autorskom šifrom MA00011- radnom šifrom 22
Autori: Snežana Vesnić, dia, Vladimir Milenković, dia
Saradnici: Siniša Savatijević, mast. stud., Mila Luković, m. arh., Duška Prodanović, m. arh., Stefan Danilović, m. arh, Jelena Rajović mast. stud.
Konsultanti: Nikola Đukanović, mast. ing. arh., Biljana Brun, dipl. muz.
Dron: Luka Stijović, mast. ing. arh.

МА00011.zip 213.82 MB


Treća nagrada u iznosu od 7.000 USD dodeljena je radu  sa

Autorskom šifrom AZ13579- radnom šifrom 03 
Autorski tim- autori:
arh. Branislav Mitrović,  arh. Đorđe Alfirević, arh. Jelena Mitrović, arh. Jelisaveta Arsenović
Autori projektanti: arh. Ivana Lakić,  arh. Uroš Majstorović
Projektanti: arh. Dušan Grujović
Prostorna analiza i vizuelizacija: arh. Dobrivoje Bojić, arh. Stefan Lakić, arh. Dušan Međedović

AZ13579.zip 107.25 MB


Tri jednakovredna otkupa od po 3.500 USD, dodeljena su  radovima:

Autorska šifra AM31689 - radna šifra 01
Autorski tim: ARCVS
Autori:  Dragan Ivanović, Zoran Milovanović, Milica Tasić, Nevenka Redžić, Branislav Redžić, Pavle Milovanović
Saradnik: Boris Ivanović

AM31689.zip 70.02 MB


Autorska šifra KK21420 - radna šifra 11
Autor: Milan Vujović, dia
Saradnici: Luka Vujović, b. arch, Nikola Popović, b. arch

KK21420.zip 166.15 MB


Autorska šifra NL00927 - radna šifra 14
Autori: AKVS arhitektura
Anđela Karabašević  Sudžum, Vladislav Sudžum
Projektanti:
Ana Petrović, Marija Matijević, Jelena Šćekić
Stručni konsultant: Nikola Milanović

NL00927.zip 179.72 MB


 

NENAGRAĐENI RADOVI

Autorska šifra AT17122 - radna šifra 02
Konkursni rad je rađen u okviru studija „LAMDA GROUP“ doo, Novi Sad
Autori: Dušan Lilić, m.i.a; Kristijan Knežević, m.i.a; Andraš Lukač, d.i.a; Radonja Dabetić, d.i.a; Monika Borbaš, m.i.a.
Saradnici: Rade Avramov, d.i.a; Ivana Maksimović, d.i.a; Jasna Malešević, d.i.a; Danijela Čalić, d.i.a.

AT17122.zip 43.04 MB


Autorska šifra BB80608 - radna šifra 04
Autori: arh. Miloš Jokić; arh. Jugoslav Janjić
Konsultanti: arh. Katarina Nešković; arh. Vera Živanović
Saradnici: arh. Ivana Dragičević; arh. Stefan Jakovljević; arh. Anja Milojević

BB80608.zip 52.10 MB


Autorska šifra DN18110 - radna šifra 05
Autor: Danilo Cvjetković, dia, rukovodilac tima
Saradnici: Nadežda Marić, dia; Milica Petrović, arh; Stevan Petrović, grafički dizajner; Ana Babić, dia; Marija Krasić, dia.
Konsultanti: Rajko Marić, dia; Slobodan Ćurčić, dim; dr Dunica Šerif, dig; Nada Ristanović, dia.

DN18110.zip 118 MB


Autorska šifra DR12121 - radna šifra 06
Učesnik izražava svoju želju da se na javnoj izložbi rad izloži pod šifrom (anonimno).

DR12121.zip 68.38 MB


Autorska šifra DS38000 - radna šifra 07
Autori: Dunja Petrović, Stefan Slavić, Goran Stanojević

DS38000.zip 69.47 MB


Autorska šifra GC10722 - radna šifra 09
Autori: Dalia Dukanac, Stefan Đorđević

GC10722.zip 117.22 MB


Autorska šifra GG02022 - radna šifra 10
Autori: Đorđe Gregović, Veljko Radulović, Denis Tahirović, Biljana Jeremić Zlatojević

GG02022.zip 56.69 MB


Autorska šifra MD15125 - radna šifra 12  
Autori: Andonov Nikola, Aleksandar Ristović, Stefan Stojanović

MD15125.zip 38.20 MB


Autorska šifra MM10121 - radna šifra 13
Autorski tim: „Spring Studio“
Maja Dragišić, dia; Milan Božić, dia; Milica Milosavljević, dia.
Saradnici: Katarina Crljenica, dia; Aleksandar Bojanić, mia; Jelena Kesić, mia.
Konsultant za akustiku- Dragana Šumarac Pavlović, die.
Konsultant za konstrukciju- Predrag Radojević, dig.

MM10121.zip 238.06 MB


Autorska šifra OO20122 - radna šifra 15
Autori: Luka Kitanović, Mihajlo Petković, Marija Pjevač

OO20122.zip 55.63 MB


Autorska šifra RE00011 - radna šifra 16
Autor- Zoran Radojičić, d.i.a.
Saradnik- Milan Miladinović, d.i.a.

RE00011.zip 55.07 MB


Autorska šifra RP00000 - radna šifra 17
Autori: Luka Rajšić, Anja Popović, Nikolina Rašović, Luka Redžović, Nikola Prostran
Saradnik- Žarko Jakovljević, projektant sa odgovarajućom licencom

RP00000.zip 61.28 MB


Autorska šifra ТД15109 - radna šifra 18
Autori: „4MIND“ doo Beograd, „ZDL AE“ doo Beograd,
Autorski tim: Ilja Mikitišin, dipl. inž. arh; Siniša Zdjelar, dipl. inž. arh; Petra Komadinić, dipl. inž. arh; Miljan Salata, mast. inž. arh; Igor Mikitišin, mast. inž. arh; Nemanja Dačić, mast. inž. arh;  Milica Dukić, mast. inž. arh; Zora Pajčin, mast. inž. arh; Zoja Milić, mast. inž. arh.

TD15109.zip 1.04 GB


Autorska šifra TM93375 - radna šifra 19
Rad je urađen u okviru biroa „NORMOTIC“ Beograd
Autor- Dmitrović Zoran
Autorski tim: Blagojević Nenad- vođa prоjekta, Abramović Nikola, Radojlović Marija
Saradnici- projektanti: Nešić Tamara, Milinković Jelena, Milutinović Marko, Bjelić Marija
Animacija- Stijović Nenad
Energetska efikasnost- Aleksandar Živković

TM93375.zip 47.20 MB


Autorska šifra UN04210 - radna šifra 20
Autori: Nikola Umićević, Nevena Jovanović

UN04210.zip 284.43 MB


Autorska šifra WV12358 - radna šifra 21
Autori: Helena Mojsikj, Antica Sasek, Simona Đukanović
Saradnici: Viktor Mickovski, Nikola Kolev, Filip Spaseski

WV12358.zip 57.19 MB


Autorska šifra ПН36714 - radna šifra 23
Rad je urađen u okviru biroa „AGM“ Beograd
Autori: Borislav Petrović, dia; Dušan Stojanović, dia; Bojan Jovančević, dia; Jovan Mladenović, dia.
Saradnici: Nada Jelić, dia; Isidora Simić, dia; Milica Jovičić, ia; Milan Ristić, ia.

ПН36714.zip 60.72 MB


Autorska šifra AA10101 - radna šifra 24
Autori: Miloš Stojković Minić, mast. inž. arh; Jelena Ilić mast. inž. arh.
Saradnici: Danilo Fatić, arh. tehn; Nikola Simić, inž. arh. Nevena Jeremić, inž. arh; Lazar Petrović, građ. tehn; Đorđe Jovanović, inž. arh.

AA10101.zip 40.82 MB


Internet domen konkurs-fmu.rs i svi tekstovi, logotipi, grafika, fotografije, audio i video materijal, baze podataka, programerski kod i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Udruženja Arhitekata Srbije ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Neovlašćeno korišćenje bilo kog Sadržaja internet sajta u komercijalne svrhe bez naše pisane dozvole je strogo zabranjeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.